Υπηρεσίες

Η εταιρεία Green Energy Consultants μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για πάσης φύσης μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε κτήρια, τεχνοοικονομικές- ενεργειακές μελέτες πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.


Μηχανολογικές μελέτες

 • Ύδρευσης
 • Άρδευσης
 • Αποχέτευσης
 • Κλιματισμού
 • Θέρμανσης
 • Εξαερισμού
 • Πυρόσβεσης
 • Εγκαταστάσεων υγραερίου
 • Ηλιοθερμικών συστημάτων
 • Δικτύων πιεσμένου αέρα
 • Κολυμβητικών Δεξαμενών


Ηλεκτρολογικές μελέτες

 • Φωτισμού
 • Εγκατάστασης χαμηλής τάσης
 • Εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
 • Αυτοματισμών κτηρίου
 • Συστημάτων συναγερμού
 • Συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
 • ΠυρανίχνευσηςΤεχνοοικονομικές – Ενεργειακές Μελέτες

 • Αποτίμηση βιωσιμότητας εγκαταστάσεων
 • Ετοιμασία αιτήσεων για χορηγίες μέσω του Ειδικού Ταμείου για τις ΑΠΕ και ΕΞΕΜελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

 • Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες  και μη-κατοικίες


 

Developed by WebPlusPlus++ 2010, all rights reserved. Powered by  m i l k s h a k e  cms.